Logo
Đóng
Mobile Image

Đối tác

Đồng hành cùng IDP trên con đường phát triển và đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng luôn có các đối tác đáng tin cậy.

J. WALTER THOMPSON WORLDWIDE

J. WALTER THOMPSON WORLDWIDE

J. Walter Thompson Worldwide, the world’s best-known marketing communications brand, has been creating pioneering solutions that build enduring brands and business for more than 150 years.

Headquartered in New York.
https://www.jwt.com/

Thu gọn