Logo
Đóng
Mobile Image

Tuyển dụng

Trải nghiệm môi trường làm việc mang tầm vóc quốc tế tại IDP cùng những cơ hội phát triển nghề nghiệp và chính sách đãi ngộ xứng đáng.

Nhân viên kiểm soát nội bộ (Internal Audit)

Kiểm Soát Nội Bộ - TP. Hồ Chí Minh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Theo dõi, đánh giá, phân tích, nhận diện rủi ro, sự tuân thủ liên quan đến pháp luật, chính sách, quy trình nội bộ của công ty
  • Thực hiện hoạt động kiểm soát nội bộ theo kế hoạch, chỉ đạo từ ban giám đốc
  • Đưa khuyến nghị, cải tiến dựa trên kết quả phân tích, đánh giá rủi ro, kết quả kiểm soát
  • Hỗ trợ các phòng ban trong việc soạn thảo, ban hành các chính sách, quy định và quy trình hoạt động.
  • Học hỏi, cải thiện chuyên môn, kỹ năng hỗ trợ trong công việc
  • Và các công việc khác do TBP yêu cầu theo từng thời điểm.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí kiểm soát nội bộ (ưu tiên đã làm công ty thuộc ngành FMCG)
  • Hiểu về hệ thống ERP (SAP, Oracle), bán hàng (DMS)
  • Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính, Kinh tế..

QUYỀN LỢI:

  • Lương: thỏa thuận

DEADLINE: 15/04/2018