Logo
Đóng
Mobile Image

Tuyển dụng

Trải nghiệm môi trường làm việc mang tầm vóc quốc tế tại IDP cùng những cơ hội phát triển nghề nghiệp và chính sách đãi ngộ xứng đáng.

Các vị trí tuyển dụng

Vị trí
Mức lương
Khu vực
Thỏa thuận
TP. Hồ Chí Minh
Lương thỏa thuận
Khu vực Miền Tây (Long Xuyên – An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre)
Lương thỏa thuận
Bắc Giang
Lương thỏa thuận
Hà Nội
Lương thỏa thuận
Hà Nội
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
Hà Nội
TRANG