BỘ TRÒ CHƠI
THẺ KUN
Cách chơi

Chơi theo vòng tròn, thẻ ra sau có cùng màu, hoặc nhân vật hoặc số với thẻ ra trước đó.

Thẻ thường: Được ra 1 hoặc nhiều thẻ cùng lúc, có cùng màu hoặc số hoặc nhân vật với Thẻ thường ra trước đó.

Thẻ đặc biệt: Mỗi lần 1 thẻ, có cùng màu hoặc số với thẻ ra trước đó.

Thẻ +3: Khi một bạn ra một thẻ +3

• Bạn tiếp theo ra thẻ -3 bất kì. Nếu không có thẻ -3, sẽ phải rút ngay 3 thẻ từ phần chung. Sau đó ra tiếp 1 thẻ bất kì để bắt đầu vòng chơi mới.

• Nếu có sẵn thẻ +3 bất kì, bạn tiếp theo cộng dồn lại và phải rút ra số thẻ -3 tương ứng.

• Nếu có sẵn thẻ siêu đặc biệt thì áp dụng quy tắc của thẻ siêu đặc biệt.

Thẻ -3: Khi một bạn ra một thẻ -3

• Bạn tiếp theo phải bỏ xuống 3 thẻ cùng màu với thẻ -3 đó. Nếu không có đủ thẻ, phải rút đến khi nào đủ, ra 1 thẻ bất kì để tiếp tục vòng chơi mới.

• Nếu có thẻ siêu đặc biệt thì áp dụng quy tắc của thẻ siêu đặc biệt.

• Nếu có sẵn thẻ +3 bất kì, không phải rút mà ra luôn 1 thẻ bất kì để tiếp tục vòng chơi mới.

• Nếu có sẵn thẻ -3 bất kì, sẽ cộng dồn số thẻ lại mà bạn tiếp theo phải đưa ra.

Ví dụ: Bạn tiếp theo đưa ra thẻ +3 tương ứng với số cộng dồn đó, hoặc đưa ra tiếp một thẻ -3 cho bạn tiếp theo nữa cộng dồn lại rồi tiếp tục chơi.

Thẻ siêu đặc biệt: Được ra bất cứ khi nào, không theo nguyên tắc cùng màu hay nhân vật.

Thẻ Stop: Được quyền dừng vòng chơi, ra 1 thẻ bất kì để tiếp tục vòng chơi mới.

Thẻ mất lượt: Dừng vòng chơi. Làm cho bạn tiếp theo bị mất lượt. Bạn tiếp theo nữa tiếp tục chơi theo thẻ ra trước đó.

Thẻ bỏ lượt: Bỏ qua lượt chơi, chuyển vòng cho bạn tiếp theo.

Thẻ đổi màu/nhân vật: Đổi nhân vật đang chơi nếu trước đó là thẻ thường. Đổi màu đang chơi nếu trước đó là thẻ đặc biệt.

Quy tắc chơi

Chơi theo vòng tròn theo lượt, từ trái sang phải. Chơi từ 2 đến 10 bạn, mỗi bạn 10 thẻ. Số thẻ còn lại để ở giữa, làm thẻ rút. Một bạn bất kì rút 1 thẻ thưởng từ phần thẻ chung để bắt đầu chơi.

Hết Thẻ
Card

Bạn nào hết thẻ đầu tiên sẽ thắng. Khi đó, các bạn còn lại bỏ thẻ xuống, bạn nào còn nhiều nhất sẽ thua.

Còn 3 Thẻ
Card

Lưu ý: Bạn nào còn 3 thẻ hoặc ít hơn phải kêu "Kun Kun Kun". Nếu không kịp kêu, mà để bạn khác phát hiện và kêu trước, sẽ phải rút thêm 5 thẻ và mất 1 lượt chơi

Các loại thẻ KUN

Thẻ Thường

Thẻ thường là thẻ có 4 màu: vàng, xanh lá, xanh dương, đỏ và mặt trước có hình nhân vật.

Card
Card
Card
Card
Card
Card
Card
Card
Card

Thẻ đặc biệt

Thẻ đặc biệt là thẻ có 4 màu: vàng, xanh lá, xanh dương, đỏ. Mặt trước có hình sản phẩm và các số +3, -3.

Card
Card
Card
Card
Card
Card
Card
Card

Thẻ siêu đặc biệt

 

Card
Card
Card
Card

video Kun

Thức uống dinh dưỡng KUN Cacao Lúa Mạch

Quảng cáo thẻ trò chơi KUN