Logo
Đóng
Mobile Image

Tin tức

Thức Uống Dinh Dưỡng Sữa Chua Uống Tiệt Trùng Hương Kem Dâu KUN

THÔNG TIN CÔNG BỐ SẢN PHẨM Thức Uống Dinh Dưỡng Sữa Chua Uống Tiệt Trùng Hương Kem Dâu KUN SỐ TCCS 06E:2022/IDP

Thông tin công bố sản phẩm: BCB. SCU kem dau KUN

Nhãn sản phẩm: Nhan SCU Dau VIAM

Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm: PKN SCU Dau hdpe 6.5.2022

Bản tiêu chuẩn sản phẩm nhà sản xuất: TCCS 06E.2022 KUN Dau hdpe

Giấy chứng nhận công thức sản phẩm: GCN SCU VIAM ho tro tieu hoa (new)