Logo
Đóng
Mobile Image

Đối tác

Đồng hành cùng IDP trên con đường phát triển và đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng luôn có các đối tác đáng tin cậy.

TK-L Communications Join Stock Company

TK-L Communications Join Stock Company

TK-L Communications Join Stock Company, founded in 1995, is a member company of the Vietnam VAC Group Holdings, specializes in providing advertisers with consumer's information,

TK-L Communications Join Stock Company, founded in 1995, is a member company of the Vietnam VAC Group Holdings, specializes in providing advertisers with consumer’s information, based on studies universal and intensive research, strategic planning and buying advertising media and digital media campaigns.
Website: http://www.datvietvac.vn/vi/dat-viet-tkl

Thu gọn