Logo
Đóng
Mobile Image

Đối tác

Đồng hành cùng IDP trên con đường phát triển và đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng luôn có các đối tác đáng tin cậy.

J. WALTER THOMPSON WORLDWIDE

J. WALTER THOMPSON WORLDWIDE

J. Walter Thompson Worldwide, công ty truyền thông tiếp thị nổi tiếng toàn cầu, đã và đang tạo ra những giải pháp tiên phong trong xây dựng thương hiệu bền vững và trong hơn 150 năm qua.

Trụ sở chính đặt tại New York, Hoa Kỳ.

https://www.jwt.com/

Thu gọn