Logo
Đóng
Mobile Image

Đối tác

Đối tác

J. WALTER THOMPSON WORLDWIDE

J. WALTER THOMPSON WORLDWIDE

J. Walter Thompson Worldwide, công ty truyền thông tiếp thị nổi tiếng toàn cầu, đã và đang tạo ra những giải pháp tiên phong trong xây dựng thương hiệu bền vững và trong hơn 150 năm qua.

Trụ sở chính đặt tại New York, Hoa Kỳ.

https://www.jwt.com/

Thu gọn