Logo
Đóng
Mobile Image

Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang TMĐT idp.vn bao gồm: Email, điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và các thông tin liên quan khác phục vụ cho hoạt động thanh toán – đặt hàng, cập nhật và trao đổi thông tin với khách hàng. Đây là các thông tin mà IDP cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để IDP liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên trang TMĐT nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Trong trường hợp áp dụng chương trình khách hàng thân thiết, Khách hàng cần cung cấp thêm các thông tin về CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày sinh, nơi cấp, ngày cấp.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho IDP về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Trang TMĐT idp.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng.

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và trang TMĐT idp.vn.

Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại idp.vn

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: IDP có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của trang TMĐT idp.vn.

* Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ (IDP)

Địa chỉ VPĐD: 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại:  028-62.544.455

Hotline: 1800.555.526

Chăm sóc khách hàng: 1900.633.571

Email: suaquocte@idp.vn

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị trang TMĐT idp.vn thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến ban quản trị trang TMĐT idp.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản trị trang TMĐT xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên trang TMĐT idp.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của idp.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp được đề cập trong thỏa thuận này và các trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên trừ khi việc này là nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động bảo mật, cập nhật cũng như hoạt động của khách hàng trên website TMĐT idp.vn và trang TMĐT idp.vn phải đảm bảo cho việc an toàn thông tin đối với bên thứ ba khác.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, IDP sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của IDP.

Ban quản trị trang TMĐT idp.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị trang TMĐT idp.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Trường hợp có thiệt hại phát sinh nhưng không phải do lỗi thuộc về phía trang TMĐT bao gồm nhưng không giới hạn ở việc khách hàng cung cấp sai thông tin khi thanh toán, khách hàng không đảm bảo yếu tố về bảo mật các thông tin của chính mình để xảy ra thiệt hại do thông tin bị đánh cắp… Trang TMĐT idp.vn sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào về các vấn đề nên trên hoặc các thiệt hại phát sinh nhưng không phải do lỗi thuộc về phía trang TMĐT idp.vn.

Quy trình xử lý các khiếu nại liên quan tới thông tin cá nhân khách hàng

Các thành viên trên trang TMĐT idp.vn có quyền gửi khiếu nại về các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân trên trang idp.vn tới Ban quản trị trang TMĐT qua:

Điện thoại CSKH: 1900.633.571

Hotline: 1800.555.526

Hoặc email: suaquocte@idp.vn

Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị trang TMĐT ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin khách hàng khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các công ty về an ninh mạng.

Ban quản trị trang TMĐT có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Trong trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy lỗi thuộc về Ban quản trị trang TMĐT, ban quản trị trang TMĐT phải bồi thường cho người khiếu nại những thiệt hại thực tế phát sinh do việc vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.