Logo
Đóng
Mobile Image

Điều khoản sử dụng

VỀ QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bản quyền và các tài sản sở hữu trí tuệ khác trên nền tảng của website bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung, thiết kế, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các thành phần khác tồn tại trên website này và được sở hữu bởi CÔNG TY SỮA QUỐC TẾ, các bên liên quan khác hoặc các cá nhân khác có quyền truy cập và sở hữu khác.  Bản quyền được hiển thị trên nền tảng website dưới dạng “Bản quyền thuộc về IDP”

Các nhãn hiệu thương mại, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp được hiển thị trên website này được sở hữu bởi IDP và được bảo hộ bởi các quy định pháp luật có liên quan theo pháp luật Việt Nam.

NGƯỜI SỬ DỤNG sẽ bị coi là vi phạm quyền SHTT của IDP trong trường hợp thực hiện bất kỳ hành vi sao chép, sửa đổi, phát tán, xuất bản hoặc lưu hành của bất kỳ hoặc toàn bộ các nội dung trên website cho mục đích thuơng mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của IDP.

Trang TMĐT IDP có quyền trong việc ngừng cung cấp dich vụ cho NGƯỜI SỬ DỤNG trong trường hợp có hành vi vi phạm từ phía NGƯỜI SỬ DỤNG và các yêu cầu bồi thường theo thiệt hại thực tế phát sinh khác.

NỘI DUNG CUNG CẤP THÔNG TIN

Các thông tin được đăng tải trên trang TMĐT IDP.VN vì mục đích cung cấp thông tin cho người tiêu dùng bao gồm: Thông tin Công ty, cổ đông sở hữu, dòng sản phẩm và thông tin dinh dưỡng, các chương trình khuyến mại của công ty…

Các thông tin về dinh dưỡng của các sản phẩm được cung cấp bởi IDP không thể được xem như thay thế cho các khuyến cáo hoặc chỉ định y tế về dinh dưỡng đối với những trường hợp cụ thể của cá nhân. Các thông tin được cung cấp trên nền tảng trang TMĐT IDP.VN không nhằm mục đích thay thế cho việc điều trị y tế của cá nhân khi gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe. Trong mọi trường hợp có vấn đề liên quan đến sức khỏe bạn nên gặp Bác sĩ để được cung cấp các dịch vụ y tế tốt nhất bao gồm chế độ dinh dưỡng về chế độ ăn uống hay chương trình tập thể dục.

GIỚI HẠN CÁC QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA IDP.VN

Trang TMĐT IDP.VN có quyền thay đổi các nội dung, tính năng và chính sách trên website mà không cần phải thông báo cho NGƯỜI SỬ DỤNG về việc này. Vì vậy, NGƯỜI SỬ DỤNG được khuyên là nên theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động của website.

Trang TMĐT IDP.VN có quyền áp dụng các biện pháp an ninh để đảm bảo khả năng bảo vệ và ngăn chặn việc truy cập hoặc sửa đổi bất hợp pháp, tiết lộ hoặc đánh cắp phá hủy thông tin.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra tính chính xác và độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, tuyên bố hoặc thông tin từ các nguồn khác hoặc từ bất kỳ cá nhân nào và không giới hạn trên nền tảng hoạt động của Website.

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng trang TMĐT idp.vn, bao gồm nhưng không giới hạn ở: mạng cục bộ, tường lửa, nhà cung cấp dịch vụ internet, internet công cộng và nguồn điện của bạn. IDP không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ và gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác được truyền liên quan đến việc duyệt trang web của IDP.

Tất cả các thông tin và tài liệu mạo danh được NGƯỜI SỬ DỤNG đăng trên trang web không được coi là thông tin bí mật. IDP có quyền sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào. IDP đặc biệt bảo lưu quyền sử dụng bất kỳ ý tưởng hoặc khái niệm nào mà NGƯỜI SỬ DỤNG tải lên trang web cho mọi mục đích, bao gồm và không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất, quảng cáo và tiếp thị. IDP không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc phải thưởng cho NGƯỜI SỬ DỤNG về những thông tin và tài liệu này.

NGƯỜI SỬ DỤNG có nghĩa vụ phải đảm bảo về tính hợp pháp với toàn bộ tài liệu và các thông tin có liên quan được sử dụng hoặc đăng tải lên trang TMĐT idp.vn, điều này nghĩa là phía IDP sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp có vi phạm với bên thứ ba mà có liên quan đến các thông tin đó.

Chúng tôi không có trách nhiệm trong việc xác thực các thông tin mà NGƯỜI SỬ DỤNG cung cấp ngoài ra trong trường hợp có vi phạm phát sinh từ phía NGƯỜI SỬ DỤNG nhưng không giới hạn trong các quy định này mà các vi phạm đó gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại cho trang TMĐT hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác thì NGƯỜI SỬ DỤNG sẽ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

NGƯỜI SỬ DỤNG chỉ có được sự cho phép từ phía IDP trong việc xem, trích xuất các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi như in ấn, tải về… Hoặc việc chia sẻ thông tin trên trang web với mục đích cá nhân và phi thương mại kèm theo việc đảm bảo các dấu hiệu nhận biết về các quyền SHTT liên quan đến nội dung thuộc tài sản của IDP.

NGƯỜI SỬ DỤNG có trách nhiệm đảm bảo trong việc tuân thủ pháp luật và phải chịu trách nhiệm cho các hành vi vi phạm của mình gây ra cho các cá nhân khác và cả trang TMĐT idp.vn.

NGƯỜI SỬ DỤNG hiểu rõ và chấp nhận rằng IDP/các đơn vị trực thuộc/nhà phân phối/nhân viên của IDP sẽ không chịu trách nhiệm cho toàn bộ những gì liên quan đến quyết định của NGƯỜI SỬ DỤNG mà có phát sinh thiệt hại, tổn thất hay chi phí nào.

Trường hợp NGƯỜI SỬ DỤNG không đồng ý với các chính sách cũng như điều khoản của website này thì cá nhân được đề xuất là nên ngưng sử dụng trang TMĐT của idp.vn.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các điều khoản chịu sự điều chỉnh từ các văn bản pháp luật có liên quan của Nhà nước Việt Nam.

Trường hợp có các nội dung hay điều khoản nào không phù hợp theo quy định của pháp luật hay bị cơ quan Tư pháp Việt Nam bãi bỏ thì sẽ không làm ảnh hưởng đến nội dung của những điều khoản còn lại.

Thông báo này đồng thời cùng các quy định, điều khoản sử dụng tạo thành một thỏa thuận hoàn toàn giữa IDP và NGƯỜI SỬ DỤNG và việc sử dụng các thông tin trên trang web của IDP có thể được điều chỉnh bằng các Điều khoản Sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật trực tiếp lên Trang web. NGƯỜI SỬ DỤNG nên cập nhật các thông tin này thường xuyên để đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của mình đồng thời hạn chế các nghĩa vụ phát sinh do vi phạm gây ra.