Logo
Đóng
Mobile Image

Thông tin về IDP

Tầm nhìn

Chúng ta muốn đạt được:

Trở thành công ty thực phẩm hàng đầu Đông Nam Á với những thương hiệu được yêu thích và tin cậy, sản phẩm chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế và góp phần vào sự phát triển những giá trị tốt đẹp của xã hội về thể chất, trí tuệ và tinh thần vì một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc.

Sứ mệnh

Cam kết tạo ra giá trị với Lof:

Chúng ta cam kết kiến tạo giá trị tốt đẹp với tình yêu thương đến cho:
người tiêu dùng, khách hàng, nhân viên, cộng đồng, cổ đông và nhà đầu tư.

Tại sao chúng ta tồn tại:

Mang lại nguồn dinh dưỡng thiết yếu và vượt trội với các sản phẩm chất lượng cao từ công nghệ sản xuất hàng đầu thế giới; đồng thời nuôi dưỡng nhận thức tốt đẹp để lan tỏa hạnh phúc đến cộng đồng.