Logo
Đóng
Mobile Image

Giới thiệu về công ty IDP

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài Thành viên liên doanh của Tập đoàn VinaCapital VOF và Daiwa PI Partners (Nhật Bản)

Danh hiệu & Giải thưởng

Dữ liệu đang cập nhập!

Kerry Kerry Kerry