Logo
Đóng
Mobile Image

Đối tác

Đối tác

Viện Y Học Ứng Dụng Việt Nam

Viện Y Học Ứng Dụng Việt Nam

Là nhà nghiên cứu công thức tăng trưởng chiều cao độc quyền vitamin K2, Canxi và vitamin D3 có trong sản phẩm LiF Kun Cao Lớn của IDP. Thuộc Tông hội Y Học Việt Nam, tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ chuyên môn và tâm huyết để nghiên cứu ứng dụng, tư vấn, thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế, sức khoẻ.
Nghiên cứu sản phẩm và triển khai:
• Nghiên cứu công thức về dược phẩm, thực phẩm.
• Đánh giá, phân tích các dược phẩm, thực phẩm dựa trên các bằng chứng khoa học trên Thế giới và ở Việt Nam.
• Thử nghiệm lâm sàng, đánh giá hiệu quả của các sản phẩm về dược phẩm, thực phẩm.
• Thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Thu gọn