Logo
Đóng
Mobile Image

Đối tác

Đối tác

MASH by The Purpose Group

MASH by The Purpose Group

Mash cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số và tiếp thị trực tiếp từ việc lập kế hoạch chiến lược cho đến thực thi trên các kênh kĩ thuật số;

Xem thêm

Phát triển các website, thương mại điện tử, các ứng dụng điện thoại di động; phân tích hành vi khách hàng từ mạng xã hội và lắng nghe, quản lý các hoạt động từ khách hàng đóng góp.

Website: http://www.mash-marketing.com/

Ẩn bớt
Trang