Logo
Đóng
Mobile Image

Tin tức

ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “MỞ NHÃN SCAN NGAY, TIN HAY MỖI TUẦN”

ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Mo nhan scan ngay, tin hay moi tuan

 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ vào công văn số 327/XTTM-QLXT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại “QUAY MAY MẮN, TRÚNG QUÀ HAY”, thời gian từ ngày 05/2/2024 đến ngày 30/4/2024, địa bàn khuyến mại trên toàn quốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:

Mục 1. Tên chương trình khuyến mại:

–     Nội dung trước thay đổi: “QUAY MAY MẮN, TRÚNG QUÀ HAY”

–     Nội dung sau thay đổi: “MỞ NHÃN SCAN NGAY, TIN HAY MỖI TUẦN”

Mục 3. Thời gian khuyến mại:

–     Nội dung trước khuyến mại:

– Thời gian tham gia Chương trình: Từ ngày 05/2/2024 đến hết ngày 30/4/2024.

–     Nội dung sau khuyến mại:

– Thời gian tham gia Chương trình: Từ ngày 05/2/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Mục 7. Cơ cấu giải thưởng (theo thể lệ chương trình khuyến mại)

 

–     Nội dung trước thay đổi:

Hạng mục Nội dung giải thưởng Số giải
Giải nhất Apple Watch Series 8 45mm GPS 2
Giải nhì Tai nghe Bluetooth BT028C 35
Giải ba Balo Lof Malto 60
Giải khuyến khích 1 Thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 VND 460
Giải khuyến khích 2 Thẻ cào điện thoại mệnh giá 10.000 VND 2.200
TỔNG CỘNG 2.757

 

–     Nội dung sau thay đổi:

Hạng mục Nội dung giải thưởng Số giải
Giải nhất Apple Watch Series 8 45mm GPS 3
Giải nhì Tai nghe Bluetooth BT028C 85
Giải ba Balo Lof Malto 140
Giải khuyến khích 1 Thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 VND 1.100
Giải khuyến khích 2 Thẻ cào điện thoại mệnh giá 10.000 VND 5.250
TỔNG CỘNG 6.578

 

Mục 8. Tổng giá trị giải thưởng:

–     Nội dung trước thay đổi: 64.183.200 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu một trăm tám mươi ba nghìn hai trăm đồng.)

–     Nội dung sau thay đổi: 133.424.800 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba triệu bốn trăm hai mươi bốn nghìn tám trăm đồng.)

Mục 8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:

–     Nội dung trước thay đổi: Tổng số lượng nhãn chai gắn mã QR được phát hành trong chương trình khuyến mại tương ứng với số lượng Sản phẩm khuyến mại như sau:

Sản phẩm khuyến mại Số lượng sản phẩm (chai) Số lượng nhãn chai gắn mã QR
Thực phẩm bổ sung Sữa lúa mạch hương Socola 240ml – Lof Malto 144.000 144.000

–     Nội dung sau thay đổi: Tổng số lượng nhãn chai gắn mã QR được phát hành trong chương trình khuyến mại tương ứng với số lượng Sản phẩm khuyến mại như sau:

Sản phẩm khuyến mại Số lượng sản phẩm (chai) Số lượng nhãn chai gắn mã QR
Thực phẩm bổ sung Sữa lúa mạch hương Socola 240ml – Lof Malto 343.968 343.968

 

8.6. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

–     Nội dung trước thay đổi: Thời hạn kết thúc trao thưởng: 15/6/2024

–     Nội dung sau thay đổi: Thời hạn kết thúc trao thưởng: 15/8/2024

Lý do điều chỉnh: Tăng quyền lợi người tiêu dùng.

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ cam kết:

– Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.

– Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

– Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.