Logo
Đóng
Mobile Image

Tin tức

THÔNG BÁO KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI LOF BA VÌ CÀO TRÚNG ÀO ÀO

KHUYẾN MÃI 29 THÁNG 02, 2024

BAVI-15111_410x252_acf_cropped_410x252_acf_cropped_410x252_acf_cropped

Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế báo cáo chi tiết về kết quả chương trình khuyến mại “LOF BA VÌ CÀO TRÚNG ÀO ÀO” như sau:

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ vào công văn số 3333/XTTM-QLXT ngày 12 tháng 09  năm 2023 của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại: LOF BA VÌ CÀO TRÚNG ÀO ÀO”  từ 15/10/2023 đến ngày 15/01/2024.

Căn cứ vào công văn số 4540/XTTM-QLXT ngày 28 tháng 11  năm 2023 của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mại: LOF BA VÌ CÀO TRÚNG ÀO ÀO”  từ 15/10/2023 đến ngày 15/01/2024.

Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế báo cáo chi tiết về kết quả chương trình khuyến mại LOF BA VÌ CÀO TRÚNG ÀO ÀO như sau:

  1. Tổng giá trị giải thưởng đã trao: 2.446.740.000 Đồng
  2. Danh sách khách hàng trúng giải vui lòng xem chi tiết tại link: Link
  3. Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin nêu trên.