Logo
Đóng
Mobile Image

Tin tức

THÔNG BÁO KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THẺ CÀO LOF BA VÌ 100% TRÚNG

Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế báo cáo chi tiết về kết quả chương trình khuyến mại “THẺ CÀO LOF BA VÌ 100% TRÚNG” như sau:

BAVI 1511

Căn cứ vào công văn số 851/XTTM-QLXT ngày 24 tháng 03 năm 2023 của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại: “THẺ CÀO LOF BA VÌ 100% TRÚNG”  từ 20/04/2023 đến ngày 15/06/2023.

Công văn số 1175/XTTM-QLXT ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mại: “THẺ CÀO LOF BA VÌ 100% TRÚNG” từ 20/04/2023 đến ngày 15/06/2023.

Công văn số 1317/XTTM-QLXT ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mại: “THẺ CÀO LOF BA VÌ 100% TRÚNG” từ 20/04/2023 đến ngày 15/06/2023.

Công văn số 1930/XTTM-QLXT ngày 08 tháng 06 năm 2023 của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mại: “THẺ CÀO LOF BA VÌ 100% TRÚNG” từ 20/04/2023 đến ngày 15/08/2023.

Công văn số 2590/XTTM-QLXT ngày 21 tháng 07 năm 2023 của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mại: “THẺ CÀO LOF BA VÌ 100% TRÚNG” từ 20/04/2023 đến ngày 15/09/2023.

Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế báo cáo chi tiết về kết quả chương trình khuyến mại “THẺ CÀO LOF BA VÌ 100% TRÚNG” như sau:

 

  1. Tổng giá trị giải thưởng đã trao: 3.370.900.000 Đồng
  2. Danh sách khách hàng trúng giải vui lòng xem chi tiết tại link: Link
  3. Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin nêu trên.