Logo
Đóng
Mobile Image

Tin tức

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

LOF BA VÌ thông báo sửa đổi và bổ sung nội dung chương trình khuyến mại: “LOF BA VÌ CÀO TRÚNG ÀO ÀO” từ ngày 15/10/2023 đến ngày 15/01/2024.

BAVI-15111_410x252_acf_cropped

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Căn cứ vào công văn số 3333/XTTM-QLXT ngày 12 tháng 09 năm 2023 của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại “LOF BA VÌ CÀO TRÚNG ÀO ÀO”, từ ngày 15/10/2023 đến ngày 15/01/2024.

Căn cứ vào công văn số 4540/XTTM-QLXT ngày 28 tháng 11 năm 2023 Cục Xúc tiến thương mại gửi xác nhận về việc đăng kí sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại: “LOF BA VÌ CÀO TRÚNG ÀO ÀO” từ ngày 15/10/2023 đến ngày 15/01/2024.

Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:

  • Bổ sung số lượng giải thưởng: 54,273 giải
  • Tổng số lượng giải thưởng điều chỉnh thành: 173,093 giải
  • Tổng giá trị giải thưởng điều chỉnh thành: 2,515,910,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm mười lăm triệu chín trăm mười nghìn đồng)

Lý do điều chỉnh: Bổ sung số lượng giải thưởng để tăng quyền lợi cho khách hàng.

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế cam kết:

– Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.

– Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

– Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách khách hàng trúng giải sẽ được cập nhật tại link này: https://bit.ly/DSKH-LBV10-23