Logo
Đóng
Mobile Image

Tin tức

Thức Uống Dinh Dưỡng Sữa Chua Uống Tiệt Trùng Hương Cam KUN

THÔNG TIN CÔNG BỐ SẢN PHẨM Thức Uống Dinh Dưỡng Sữa Chua Uống Tiệt Trùng Hương Cam KUN SỐ TCCS 05E:2022/IDP

Thông tin công bố sản phẩm: BCB. SCU cam – KUN

Nhãn sản phẩm: Nhan SCU Cam VIAM

Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm: PKN SCU Cam hdpe 6.5.2022s

Bản tiêu chuẩn sản phẩm nhà sản xuất: TCCS 05E.2022 KUN Cam hdpe

Giấy chứng nhận công thức sản phẩm: GCN SCU VIAM ho tro tieu hoa (new)