Logo
Đóng
Mobile Image

Tin tức

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Chương trình khuyến mại "THẺ CÀO LOF BA VÌ 100% TRÚNG” từ ngày 20/04/2023 đến ngày 15/06/2023 thông báo sửa đổi và bổ sung nội dung chi tiết.

z4496325359229_13af633c624608dc37d9df47d0fa000a

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
Căn cứ vào công văn số 851/XTTM-QLXT ngày 24 tháng 03 năm 2023 của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại “THẺ CÀO LOF BA VÌ 100% TRÚNG”, từ ngày 20/04/2023 đến ngày 15/06/2023.

Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:
– Thời gian khuyến mại điều chỉnh thành:
Thời gian khuyến mại: Từ 20/04/2023 đến 15/08/2023
– Bổ sung số lượng giải thưởng:
Tổng giá trị giải thưởng điều chỉnh thành: 2,707,440,000VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm linh bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
Tổng số thẻ trúng thưởng phát hành điều chỉnh thành: 157,810 thẻ cào

Thay đổi thời gian trao thưởng:
– Đối với các giải 10,000; 20,000; 50,000:
Điều chỉnh thời hạn cuối cùng trao giải của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng thành 29/09/2023.
– Đối với các giải trúng 1 chỉ vàng
Điều chỉnh thời hạn cuối cùng khách hàng gọi điện thông báo trúng thưởng thành 17h00 ngày 30/08/2023.
Điều chỉnh thời hạn cuối cùng khách hàng gửi hình chụp thành ngày 02/09/2023, trong vòng 03 ngày kể từ ngày khách hàng nhắn tin qua Zalo thông báo công ty sẽ phản hồi trúng giải với nội dung như sau:
“Nhãn hàng Lof Ba Vì đã nhận và xác nhận thông tin của anh/chị như sau:
• Họ và tên: Nguyễn Văn A
• Số CMND: 0123456xxx
Nhãn hàng Lof Ba Vì sẽ trao 01 chỉ vàng cho bạn chậm nhất là ngày 29/09/2023”
– Điều chỉnh thời hạn cuối cùng trao giải của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Việt Nam có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng thành ngày 29/09/2023.
Lý do điều chỉnh: Bổ sung số lượng giải thưởng và tăng thêm thời gian khuyến mại để tăng quyền lợi cho khách hàng.
Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.
Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế cam kết:
– Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.
– Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.
– Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách khách hàng trúng giải 1 chỉ vàng sẽ được cập nhật tại link này: https://bit.ly/DSKH_LBV